Єльникова Галина Василівна

1  DSC_4662

Єльникова Галина Василівна, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська інженерно-педагогічна академія

2 Освіта, кваліфікація 1962 р., Харківський хіміко-механічний технікум, спеціальність «Аналітична хімія», кваліфікація: технік-хімік;1974 р., Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація: вчитель біології та хімії;

1999 р., Державна академія керівних кадрів освіти (м. Київ), докторантура, спеціальність «Загальна педагогіка та історія педагогіки − 13.00.01», кваліфікація: професіонал вищої кваліфікації.

3 Вчений ступінь Доктор педагогічних наук, тема дисертаційного дослідження «Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти»
4 Вчене звання професор
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління навчальними закладами), кваліфікація: керівник структурного підрозділу ВНЗ.Свідоцтво  ПК 02071228/000864-17;

Реєстраційний номер 301.

6 Сфери наукових інтересів Цілеорієнтовані адаптивні процеси в соціально-педагогічних та соціально-економічних системах
7 Викладає курси 1.Управління науковими проєктами

2. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами

3. Адаптивні технології в управлінні освітнім процесом

4. Адаптивні процеси в управлінні професійної освітою

8 Посилання на профілі 1. Google Академія:    https://scholar.google.com.ua/citations?user=4rhMUtsAAAAJ&hl=ruh-індекс: 18

 

2. ORCID:  0000-0001-6677-4568

9 Найбільш вагомі публікації
  1. Єльникова Г.В. STEM-освіта в контексті адаптивного підходу /Г.В.Єльникова // . − Адаптивне управління: теорія і практика, серія «Педагогіка» . – 2018. − № 4 (7). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/66/46
  2. Єльникова Г.В. Сучасні проблеми взаємоадаптації суб’єктів управління освітніми системами Адаптивне управління: теорія і практика, серія «Педагогіка», 2018. № 5(9). [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/106/73
  3. Єльникова Г.В., Горбенко Л.В. Кваліметричний підхід до оцінки персоналу виробничого підприємства. Адаптивне управління: теорія і практика, серія «Економіка», 2018. № 5(10). [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/96/77
  4. Єльникова Г.В. Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні /Г. В. Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2019. − № 5 (188). – С. 17-24.DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24/
  1. Єльникова Г.В., Суліма Є.М. Філософський аспект адаптивного управління соціально-педагогічними системами. Адаптивне управління: теорія і практика, серія «Педагогіка». 2020. № 8(15). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/208/226 DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-04
10 Участь у наукових проектах Тема «Теоретичні і методичні засади розроблення та використання адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з управління закладом освіти » (Технічне завдання № ВШ 19-01) – керівник теми
11 Рівень володінняін. мовою Рівень володіння англійською мовою А1 – А2
12 Адміністративна робота Керівник Навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та додаткових освітніх послуг Української інженерно-педагогічної академії