Бачієва Лариса Олександрівна

1  Бачиева Бачієва Лариса Олександрівна, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Українська інженерно-педагогічна академія
2 Освіта, кваліфікація 1998 р., Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Професійне навчання. Апарати, машини, обладнання та автоматизація хімічних виробництв», кваліфікація інженер-педагог,

 

2004 р., Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація професіонал у галузі педагогіки,

2019 р., Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Управління навчальним закладом»

3 Вчений ступінь Кандидат педагогічних наук, тема дисертаційного дослідження «Методика навчання основ наукових досліджень майбутніх фахівців з машин та апаратів хімічних виробництв» 

Робота над написанням докторської дисертації. Тема дослідження «Теоретичні і методичні засади моделювання дослідницької діяльності магістрів педагогічної освіти» (науковий консультант д.пед.н., професор Єльникова Г.В.)

4 Вчене звання
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації 1. IGIP 2016, International Engineering Educator “Ing.Paed.IGIP Registration Number UA-184IGIP 1 (1)2. 21.09.2020 – 21.12.2020 – науково-педагогічне стажування “Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines” ( Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Республіка Польща)
22031_bachіjeva_larysa_page-0001031_bachіjeva_larysa_page-0001 (1)
6 Сфери наукових інтересів Формування дослідницьких умінь, індивідуальна дослідницька траєкторія викладача, педагогічна кваліметрія
7 Викладає курси 1.Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

 

2.Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери

3.Стратегії колективної діяльності, міжособистістного спілкування та взаємодії

4. Етика наукової діяльності у професійній освіті

 

5. Науково-дидактичні основи педагогічної діяльності

8 Посилання на профілі Google Академія:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=h9kiGaYAAAAJ

h-індекс:3

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0188-6638

9 Найбільш вагом
  1. Бачієва Л.О. Підготовка майбутніх викладачів до реалізації комунікативної діяльності в освітньому відео / Л.О. Бачієва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. ‒ 2021. ‒ № 71. С 47-54
  2. Бачієва Л.О. Розроблення факторно-критеріальної моделі оцінювання дослідницької компетентності майбутніх менеджерів / Л.О. Бачієва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти 2020, No 66, р. 52-62
  3. Бачієва Л.О. Використання експертних систем у навчанні дослідницької діяльності. Improving living standards: current opportunities and limitations. Monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets.Opole: The Academy of Management and Administration inOpole, 2020; ISBN 978-83-66567-21-4; pp. 178-188
  4. Бачієва Л.О Дослідницька компетентність викладача в умовах упровадження інноваційних технологій навчання / Л.О. Бачієва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. ‒ 2018. ‒ № 56-57 С.105-113
  5. Бачієва Л.О. Алгоритм розроблення авторської освітньої програми. / Л.О. Бачієва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти . ‒ 2019. ‒  № 61.- Харків, С. 204-212
  6. Бачієва Л.О. Експериментальне дослідження ефективності методики навчання основ наукових досліджень / Л.О. Бачієва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти . ‒ 2018. ‒  № 50-51.- Харків, С.204-212
10 Участь у наукових проєктах Тема «Теоретико-методичні основи формування інноваційної культури інженера-педагога» (РК №0111U008540); 

Тема ««Теоретичні і методичні засади розроблення та використання адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з управління закладом освіти» (№ 19-01)

11 Рівень володінняін. мовою Рівень володіння англійською мовою В1
12 Адміністративна та громадська робота Відповідальна за методичну та наукову роботу кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА

 

Є членом Громадської організації «Школа Адаптивного управління СПС»

 

1