Educational components

Дидактичне проєктування

Дидактичні складники освітнього процесу

Етика педагогічної діяльності

Іноземна мова (англійська)

Комунікативні процеси в педагогічній діяльності

Конфліктологія

Організація педагогічної роботи в спеціалізованих навчальних закладах та установах

Організація роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Освітні інновації

Основи девіантології

Основи інклюзивної освіти

Основи корекційної педагогіки

Основи педагогічних вимірювань та моніторінгу якості освіти

Основи педагогічних досліджень

Основи педагогічної майстерності

Педагогіка дозвілля

Педагогіка здоров’я

Система культурно-дозвіллєвої роботи

Соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна робота

Сучасні інформаційні засоби навчання

Теоретико-практичні основи підготовки в закладах освіти

Теорія та методика виховної роботи

Фізичне виховання

Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності